Nooit meer de schijn tegen

8 years ago by in Blog posts, Columns & Opinions Tagged: , ,

Geachte heer Aboutaleb,

Laat me er geen doekjes om winden. Ik vond uw optreden bij Pauw afgelopen vrijdag erg teleurstellend. Ik zou dit eerder verwachten in een pownedesque straatinterview met willekeurige voorbijgangers op de Rucphense weekmarkt dan van een burgervader van alle Rotterdammers. We zijn in onze retoriek inmiddels weer een flinke stap voorbij de ‘zolang-ze-zich-maar-aan-de-wet-houden’-opvatting. Met de opkomst van IS zijn “vijftien miljoen Nederlanders” nog banger geworden voor de 1 miljoen in Nederland wonende moslims.

De premisse van uw betoog bij Pauw is dat alle moslims weliswaar geen verantwoordelijkheid dragen voor de wandaden van IS, maar dat ze wel de schijn tegen hebben van sympathie voor die wandaden. En zolang moslims zich niet expliciet uitspreken tegen IS, hebben die vijftien miljoen Nederlanders volgens u “het recht” om in iedere moslim een potentiële koppensneller te zien.

Konden we maar iets verzinnen waardoor de moslims nooit meer die schijn tegen zouden hebben. Wat als we van ze verlangen dat ze zich op Facebook of Twitter duidelijk uitspreken tegen IS? Zou dat de Nederlandse goegemeente voldoende geruststellen? Ik vraag het me af. Want als Mohammed en Fatima morgen naar de bakker gaan, hoe moet ik daar aan ze zien dat ze via social media afstand hebben genomen van IS? Misschien moeten ze dan hun smartphone altijd maar bij zich hebben om aan iedereen te bewijzen dat ze geen jihadisten zijn. Of beter nog, misschien moeten ze een soort anti-IS sticker op hun kleding dragen. Met in hun binnenzak een door Wilders opgestelde en door hun ondertekende anti-shariaverklaring. Zou dat de vijftien miljoen Nederlanders ervan overtuigen dat niet alle moslims terroristen zijn? Welnee. Want zelfs dan kan volleerd heksenjager en PVV partij-ideoloog Martin Bosma altijd nog de Taqiyya-kaart of, in o.a. uw geval, de dubbele nationaliteit-kaart inzetten. Met beproefde cirkelredeneringen als dezen kun je moslims tot in lengte van dagen verdenken van wat dan ook. Ik vind dat u ver meegaat in deze retoriek. Met uw betoog van afgelopen vrijdag diende u in feite een motie van wantrouwen in tegen al die moslims die zich niet openlijk van IS distantiëren.

In de ‘Wizard of Oz’ was het Glinda, de Goede Heks van het Noorden, die Dorothy vertelde dat zij zelf altijd al het vermogen had om naar huis terug te keren. Terug naar Kansas. U lijkt in een soortgelijke rol de moslims in Nederland te willen doen geloven dat ze zelf het vermogen hebben om terug te keren naar een Nederlandse samenleving waarin ze niet meer met negatieve stereotyperingen, haat, en discriminatie worden geconfronteerd. Terug naar een samenleving waarin Mohammed en Fatima precies dezelfde kansen op de arbeidsmarkt hebben als elke andere Nederlander. Terug naar een samenleving waarin Mohammed en Fatima  precies dezelfde rechten op uitkeringen hebben wanneer ze daarvan in Marokko gebruik wilden maken. Net als elke andere buiten Nederland verblijvende nabestaande of  pensionado. Terug naar een samenleving waarin Mohammed en Fatima precies dezelfde pech hebben, net als elke andere onschuldige inwoner van uw mooie stad, om door de politie op gewelddadige wijze te worden aangehouden. Dat ze momenteel niet in zo’n samenleving leven, hebben de moslims volgens u kennelijk geheel aan zichzelf te wijten. Het “medicijn” moet van de moslims zelf komen: “Stel een daad, stuur een tweet” als panacee voor “vrede en stabiliteit” in onze samenleving. Wow! Driemaal met je hakken klikken en alles is weer goed.

Laten we elkaar niet voor de gek houden. Mohammed en Fatima hadden al ruim voor de opkomst van IS te kampen met een vooringenomen negatieve beeldvorming. Zelfs al ruim voor de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Enkel en alleen afstand nemen van IS zal hierin dus geen verandering teweeg brengen. Het zou mooi zijn als u ook kunt inzien dat de waardigheid van mensen wordt aangetast wanneer die zich keer op keer moeten uitspreken tegen de wandaden van individuen uit de eigen (moslim)gemeente terwijl ze er op geen enkele manier bij betrokken waren. Er is werkelijk niets mis met moslims die zich tegen IS uitspreken. Ik begrijp goed waarom ze dat, net als u, willen doen. Maar ik begrijp evenzogoed diegenen die dat niet perse aan de grote klok willen hangen. Omdat het soms ook fijn is om van je landgenoten te mogen verwachten dat je niet automatisch ergens van wordt verdacht, puur vanwege je uiterlijk of vanwege je geloof. Omdat dat je het gevoel geeft er toch wel bij te horen in deze samenleving.

Ik herinner me een quote van iemand uit de moslimgemeente een aantal jaren geleden. Hij zei dat hij zich nog nooit zo onveilig in Nederland had gevoeld als in die periode. Hij refereerde aan de ‘onderstroom in de Nederlandse samenleving die hem hier niet wil hebben’. Die uitspraak was afkomstig van u, meneer Aboutaleb. U haalde toen verbolgen uit naar de PVV die in 2007 een motie van wantrouwen tegen u en Staatssecretaris Albayrak indiende. U had volgens Wilders de schijn tegen vanwege uw dubbele paspoort. U had de schijn tegen ondanks dat u toen al bekend stond als iemand die zich fel uitsprak tegen misstanden in de eigen moslimgemeente. Zoals u zich toen voelde, zo moeten talloze moslims zich momenteel voelen naar aanleiding van uw dwingend en eenzijdig appèl aan hun om openbaar te verklaren dat ze IS de rug toekeren.

Mag ik u vragen zich ook wat nadrukkelijker in te zetten tegen die ‘onderstroom in de Nederlandse samenleving’ in plaats van deze te verhevigen? Dat lijkt mij een effectievere manier om bij te dragen aan een maatschappij waarin moslims en andere minderheden nooit meer, enkel en alleen vanwege hun afkomst of geloof, de schijn tegen hebben.

Hoogachtend,
Ewald Jozefzoon

 | Left-brain | Left-handed | Marketing | Muziek | Pianist (Funk, Soul, Jazz) | Foodie | Politiek | D66 | Thunderbird alumnus | Blogs in English & Dutch Hooglanderveen, Nederland · nl.linkedin.com/in/ewaldjozefzoon/

  • Published: 29 posts

Leave a Comment


UA-8456263-8